Verenigingen van Eigenaren

Ook een vereniging van eigenaren kan maatregelen nemen om het gebouw te verduurzamen. De VvE Coaches van EnergiekBaarn kunnen u begeleiden bij het maken van een plan van aanpak.

Hoe ga je te werk als het appartementengebouw verduurzaamd moet worden?

Zorg voor een goede voorbereiding.

  • Informeer jezelf over de mogelijkheden en onmogelijkheden
  • Informeer jezelf bij andere VvE’s die zijn voorgegaan
  • Inventariseer welke maatregelen nodig zijn met een scan door een professional
  • Inventariseer de energiebesparing van de maatregelen
  • Lees in de splittingsakte het percentage van de stemmen dat nodig is om beslissingen te nemen
  • Maak een eerste concept begroting
  • Onderzoek de financieringsmogelijkheden, reservefonds, bijdrage leden, lening Warmtefonds, subsidies, veranderingen in het MJOP
  • Inventariseer de nodige vergunningen, Omgevingsvergunning, beschermde planten- en diersoorten etc.

Bij dit voorbereidingstraject kan een VvE coach van EnergiekBaarn/BaarnDuurzaam u adviseren.

Wilt uw VvE ook investeren in de toekomst?

Kosten

Het advies en de begeleiding van en door VvE coaches van EnergiekBaarn/BaarnDuurzaam is kosteloos.
VvE coaches zijn deskundigen die werken op vrijwillige basis. Zij ontvangen geen salaris.

EnergiekBaarn/BaarnDuurzaam ontvangt van de gemeente Baarn subsidie ter dekking van haar kosten.

EnergieCoach nodig?

Wie kan advies en/of begeleiding ontvangen?

De besturen van VvE’s krijgen advies en begeleiding. Individuele leden kunnen advies krijgen over maatregelen die zij zelf kunnen treffen.