Visie

Een duurzaam en klimaatneutraal Baarn realiseren we alleen samen, vanuit de overtuiging dat we iedereen nodig hebben om zijn of haar steentje bij te dragen. Rekening houdend met ieders belangen en mogelijkheden.

De urgentie om de komende jaren duurzaamheidsmaatregelen te nemen is groot. Voor elk huishouden.

De overheid neemt maatregelen om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Regelgeving en beleid zijn gericht op een grote omslag. Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Om de ambities uit dit verdrag waar te maken heeft de landelijke overheid in 2019 het klimaatbeleid vastgesteld. De regionale overheden volgden daarop met de Regionale Energie Strategieën (RES) en in in vele gemeenten is inmiddels een Transitievisie Warmte opgesteld – ook in Baarn.

Met andere woorden: de overheid heeft het belang van verduurzamen onderkend. Wij als inwoners zullen daarom worden geconfronteerd met een energietransitie. Dit betekent dat wij onze (eigen) huizen moeten isoleren. We kunnen nu nog keuzes maken en ons eigen tempo bepalen. We kunnen maatregelen treffen in en om ons huis, en ons gedrag aanpassen. Maar als we niets doen, worden we over een jaar of tien verplicht tot het nemen van maatregelen. Bovendien zal een niet-geïsoleerd huis in waarde dalen.

Wie nu alvast voorsorteert op de nieuwe regelgeving, voorkomt onverwachte en hoge kosten in de toekomst. Bovendien zijn er nu subsidiepotjes die helpen.