Samenwerking voorop

Alleen samen kunnen we de klimaatdoelstellingen halen. Daarom werkt EnergiekBaarn samen met tal van partijen. Met de Baarnse ondernemers en de gemeente Baarn werken we samen, gefaciliteerd door de Baarnse Klimaatalliantie.

En verder werken we samen met onder meer:

 • Baarnsche Courant
 • Inwoners
 • Milieu Centraal
 • Eemland Wonen
 • Energiecoörporaties in de regio

Samenwerking EnergiekBaarn in BKA-verband

De Stichting Baarnse Klimaat Alliantie (BKA) [link naar bka2030.nl] bevordert de uitvoering van het Baarns Klimaatakkoord en faciliteert de tussen de diverse partijen: gemeente, EnergiekBaarn en ondernemers.

Elke partij heeft zijn eigen doel:

 • De gemeente Baarn is verplicht te voldoen aan de klimaatambities die de rijksoverheid oplegt, en die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs,
 • EnergiekBaarn adviseert en informeert de bewoners, huiseigenaren en soms ook huurders, om de verduurzaming van woningen te bevorderen,
 • het POB Duurzaam (Platform Ondernemers Baarn) adviseert en informeert de Baarnse ondernemers bij duurzaamheidsmaatregelen.

Samenwerking is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een zonnepanelenproject, waarbij de zonnepanelen op het dak van een bedrijf komen en de bewoners van Baarn kunnen profiteren. Daarbij zijn alle partijen betrokken.

Voor de periode 2020-2025 is er gezamenlijk beleid geformuleerd en zijn doelen gesteld, rondom drie thema’s.

 • De thema’s zijn: Energie besparen (gedrag, isolatie, efficiëntie), Energie duurzaam opwekken en een aansprekend groot Baarns project ontwikkelen.
 • Daaraan gekoppelde doelen zijn bijvoorbeeld: promotie van energielabels, besparing op gas en elektriciteit, realisatie van meer projecten voor collectieve energieopwekking.
 • Tenslotte worden instrumenten ontwikkeld om de vorderingen adequaat te meten en te monitoren.

Baarns Klimaat Akkoord

Op 2 november 2017 is door meer dan 110 partijen het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend. De ambitie van het Baarns Klimaatakkoord is een klimaatneutraal Baarn in 2030. De ondertekenaars vertegenwoordigen een tripartite van belanghebbenden van Baarn, te weten:

 1. ondernemers en instellingen
 2. de gemeente Baarn en alle politieke partijen van Baarn
 3. energiecoöperatie EnergiekBaarn en een aantal inwoners

Ook EnergiekBaarn heeft het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend, net als vele bewoners, ondernemers, politieke partijen én de gemeente.