Samenwerking

EnergiekBaarn werkt samen in BaarnDuurzaam

EnergiekBaarn werkt samen met BKA, of wel de Stichting Baarnse Klimaat Alliantie, en POB Duurzaam onder de naam BaarnDuurzaam.

Elke partij heeft zijn eigen doel:

  • EnergiekBaarn adviseert en informeert de bewoners, huiseigenaren en soms ook huurders, om de verduurzaming van woningen te bevorderen,
  • De Stichting Baarnse Klimaat Alliantie (BKA) bevordert de uitvoering van het Baarns Klimaatakkoord en faciliteert de tussen de diverse partijen: gemeente, EnergiekBaarn en ondernemers.
  • het POB Duurzaam (Platform Ondernemers Baarn) adviseert en informeert de Baarnse ondernemers bij duurzaamheidsmaatregelen.

Samenwerking is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een zonnepanelenproject, waarbij de zonnepanelen op het dak van een bedrijf komen en de bewoners van Baarn kunnen profiteren. Daarbij zijn alle partijen betrokken.

Baarns Klimaat Akkoord

Op 2 november 2017 is door meer dan 110 partijen het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend. De ambitie van het Baarns Klimaatakkoord is een klimaatneutraal Baarn in 2030. De ondertekenaars vertegenwoordigen een tripartite van belanghebbenden van Baarn, te weten:

  1. ondernemers en instellingen
  2. de gemeente Baarn en alle politieke partijen van Baarn
  3. energiecoöperatie EnergiekBaarn en een aantal inwoners

Ook EnergiekBaarn heeft het Baarns Klimaat Akkoord ondertekend, net als vele bewoners, ondernemers, politieke partijen én de gemeente Baarn.

Gemeente Baarn

De gemeente Baarn is verplicht te voldoen aan de klimaatambities die de rijksoverheid oplegt, en die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs,

Samenwerking is belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan een zonnepanelenproject, waarbij de zonnepanelen op het dak van een bedrijf komen en de bewoners van Baarn kunnen profiteren. Daarbij zijn alle partijen betrokken.

Voor de periode 2020-2025 hebben BaarnDuurzaam en de gemeente Baarn gezamenlijk beleid geformuleerd en zijn doelen gesteld, rondom drie thema’s.

  • De thema’s zijn: Energie besparen (gedrag, isolatie, efficiëntie), Energie duurzaam opwekken en een aansprekend groot Baarns project ontwikkelen.
  • Daaraan gekoppelde doelen zijn bijvoorbeeld: promotie van energie labels, besparing op gas en elektriciteit, realisatie van meer projecten voor collectieve energieopwekking.
  • Tenslotte worden instrumenten ontwikkeld om de vorderingen adequaat te meten en te monitoren.