Bestuur

In verband met verblijf in het buitenland, heeft Thom Albers zijn werkzaamheden tijdelijk neergelegd. Voorlopig neemt Jop de Groen de taken van voorzitter waar en heeft Jaap Kuipers het secretariaat voor zijn rekening genomen.

Simone van der Sijs zal bij de eerstkomende Algemene Ledenvergadering worden voorgedragen als bestuurslid. Zij is sinds haar aantreden, eind 2019, intensief betrokken bij het begeleiden van de werkgroepen.

Tom Albers

Voorzitter

(aftredend in najaar 2020)

Jop de Groen

Vice-voorzitter  

In 2107 heb ik als inwoner van Baarn van harte het Baarnse Klimaat Akkoord (BKA) getekend samen met vele andere personen, bedrijven en politiek en Gemeente. Toen ben ik natuurlijk ook meteen actief lid van EnergiekBaarn geworden, de initiator van het BKA. Wat is er mooier en concreter dan lokaal in je eigen Gemeente kunnen meewerken aan verduurzaming van gedrag en panden en andere activiteiten ? Door je aan te sluiten bij EnergiekBaarn ontmoet je bovendien ook nog eens nieuwe mensen, denkbeelden en karakters. Daar wordt iedereen beter van.

Jaap Kuipers

Penningmeester

Goed rentmeesterschap, zorg voor onze aarde en het klimaat vind ik belangrijk. EnergiekBaarn biedt inwoners in Baarn het platform om kennis te delen over hoe we een energieneutrale woonplaats kunnen bereiken. Graag draag ik daar mijn steentje aan bij.

Simone van der Sijs

Kandidaat-bestuurslid en waarnemend secretaris

We staan onder druk. Zullen we de klimaatdoelen halen waartoe wij ons hebben verplicht in het Klimaat Akkoord van Parijs, van Nederland, van Baarn? De vraag is of onze planeet de klimaatverandering gaat overleven. Eigenlijk is er geen keus; we moeten handelen. Gewoon, samen, in Baarn.