Over ons

EnergiekBaarn is een vrijwilligersorganisatie van, voor en door Baarnaars. Wij richten ons op een duurzaam en klimaatneutraal Baarn. Samen met bewoners, ondernemers, gemeente en maatschappelijke organisaties. Onafhankelijk, deskundig en zonder winstoogmerk.

Missie

Een duurzaam en klimaatneutraal Baarn in 2030.

Daarmee levert Baarn haar bijdrage aan het Nationaal Klimaatakkoord van juni 2019.

Visie

Een duurzaam en klimaatneutraal Baarn realiseren we alleen samen, vanuit de overtuiging dat we iedereen nodig hebben om zijn of haar steentje bij te dragen. Rekening houdend met ieders belangen en mogelijkheden.

Samenwerking

Alleen samen kunnen we de klimaatdoelstellingen halen. Daarom werkt EnergiekBaarn samen met tal van partijen. Met de Baarnse ondernemers en de gemeente Baarn werken we samen, gefaciliteerd door de Baarnse Klimaat Alliantie.

Collectief opwekken

Niet iedereen kan zonnepanelen op zijn eigen dak plaatsen. Daarom zijn op vele plaatsen in Nederland voorzieningen gemaakt voor het collectief opwekken van energie. In de meeste gevallen projecten met een grote hoeveelheid zonnepanelen, waar particulieren een aandeel kunnen kopen in de vorm van een aantal panelen.

Bestuur

In verband met verblijf in het buitenland, heeft Thom Albers zijn werkzaamheden tijdelijk neergelegd. Voorlopig neemt Jop de Groen de taken van voorzitter waar en heeft Jaap Kuipers het secretariaat voor zijn rekening genomen.