Inleiding

Vanwege de coronapandemie ziet ook EnergiekBaarn zich genoodzaakt om een protocol te hanteren voor een veilig en verantwoord huisbezoek door de EC’s, grotendeels gebaseerd op de RIVM-Richtlijnen en het Huisbezoekprotocol van Hoom. Onderstaand protocol bevat de minimumvereisten voor huisbezoek. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen deze aangepast worden.

NB. Iedere EC heeft de persoonlijke vrijheid extra beschermende maatregelen te treffen of om los van medische redenen fysiek huisbezoek te weigeren. EnergiekBaarn kiest ervoor om vast te houden aan 2 EC’s per aanvraag, echter slechts één EC ter plekke, de 2e via een videoverbinding.

NB. EnergiekBaarn moet er zonder meer vanuit kunnen gaan dat iedere EC zich ten volle bewust is van zijn/haar verantwoordelijkheid en dat hij/zij zich houdt aan de hieronder gestelde richtlijnen.

Voorbereiding van het huisbezoek

 • Eén dag voor de afspraak belt de energiecoach met de bewoners om de volgende zaken te bespreken:
  • Ga na of bewoners en EC klachtenvrij zijn m.b.t. het coronavirus en geen recent contact hebben gehad met coronapatiënten.

Daarbij geldt:

 • Blijf thuis bij milde verkoudheidsklachten zoals snotteren, hoesten, keelpijn of koorts, of diarree. Wanneer bewoners of EC klachten hebben, wordt de afspraak uitgesteld of volledig online uitgevoerd.
  • Blijf ook thuis als je huisgenoten hebt met koorts of luchtwegklachten of diarree.
  • Controleer of beide partijen akkoord gaan met een gesprek bij de bewoner huis.
  • Vraag of er naast de bewoner hooguit één ander persoon aanwezig in huis kan zijn tijdens het bezoek.
  • Spreek af dat de EC zo min mogelijk aanraakt in het huis. Bewoners openen bijvoorbeeld deuren. Van tevoren kunnen bewoners deuren die de coach door moet alvast openzetten en objecten die de EC moet aanraken (zoals trapleuning of cv-installatie) desinfecteren.

Tijdens het huisbezoek

 • Meteen bij binnenkomst in het huis van de bewoner je handen wassen gedurende minimaal 20 seconden lang met water en gewone zeep (liefst via pompje), daarna handen goed drogen of gebruik anders desinfecterende handgel of handenalcohol (70%). Neem eventueel een eigen handdoekje, desinfecterende doekjes (bijv. Dettol) of tissues mee. Ook weer handen wassen bij huiskomst, na het snuiten van de neus en na de toiletgang.
 • Wanneer bewoners de deur hebben geopend, wacht kort voordat je naar binnen gaat. Zo geef je de bewoner de tijd het huis weer in te lopen en voldoende afstand te bewaren. Wanneer je binnen bent kan de bewoner de deur weer achter je sluiten.
 • Zorg ook dat er geen apparaten of documenten worden uitgewisseld tijdens het gesprek (bijvoorbeeld: mobiele telefoon, tablet, laptop, informatiemap).
 • Ga tijdens het gesprek buiten zitten als er een tuin aanwezig is (en het weer het toelaat), of anders binnen op voldoende afstand (1,5 m is 2 armlengtes), bijvoorbeeld aan de uiterste zijden van een keukentafel.
 • Probeer tijdens de inspectieronde hoofdzakelijk te kijken en zo weinig mogelijk aan te raken. Schud geen handen en open geen deuren als EC.
 • Waarborg een afstand van 1,5 meter tussen EC en bewoner tijdens de inspectieronde. Probeer als EC zoveel mogelijk alléén in de te inspecteren ruimtes te zijn, zeker in vaak krappe CV-ruimtes, kelders, krappe zolders en bergingen. Bij vragen kan de bewoner eventueel zelf ook even alleen gaan kijken ter beantwoording van de vraag.

Aanvullende opmerkingen

 • Mondneusmaskers (chirurgisch IIR) voegen niets toe aan het houden van minimaal 1,5m afstand (ca 2 armlengtes). Bij gebruik mond én neus bedekken (denk aan neusklem!)
 • Handschoenen dragen heeft geen meerwaarde in deze situatie mits de handen volgens de adviezen gewassen worden.
 • Ten slotte in dit geval nog enkele aanvullende en wellicht overbekende RIVM Basisregels (www.rivm.nl):
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes om de neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna de handen

25-06-2020 PHJF

SAMENVATTING

De klachtenvrije Energiecoach (EC) zal één dag voor afspraak bellen om te vragen of iedereen gezond is.

Het aantal bewoners is gemaximeerd op 1-2.

Het huisbezoek gebeurt door 2 EC’s; 1 op locatie, 1 via videoverbinding.

De EC geeft geen hand en raakt zo weinig mogelijk aan in huis (incl. openen van deuren).

De EC blijft altijd op 1,5m afstand van de bewoners: 1 persoon per ruimte bij inspectie.

De EC houdt zich aan de basale RIVM-richtlijnen rondom hygiëne en veiligheid (handen wassen, nies-/hoesthygiëne)

NB. Lees voorafgaand aan het telefoongesprek op de dag vóór het bezoek goed het protocol en communiceer de consequenties voor de bewoner (aantal aanwezigen, zo weinig mogelijk aanraken [openen deuren] en vooral afstand van 1,5 m bij gesprek en inspectieronde).