Donderdag 8 juni kwamen zo’n 60 mensen bij elkaar voor de startbijeenkomst van het Baarns Klimaat Akkoord (BKA).

Onze voorzitter Madeleine Boerma vertelde over de aanleiding om tot het BKA te komen, hoe alle organisaties die we vroegen mee te doen positief reageerden, en hoe we het willen gaan aanpakken. Na de zomer zal een kleinere werkgroep het BKA uitwerken en de conferentie op 2 november voorbereiden.

Wethouder Mariska de Koning presenteerde het tienpuntenplan van de gemeente om het komende jaar tot concrete stappen naar duurzaamheid te komen. Het BKA is een van die tien punten.

Bouwe Taverne, bestuurder van energiecoöperatie Beng! in De Bilt, vertelde hoe het met hun energieakkoord gaat. Beng! krijgt structureel subsidie van de gemeente, en fungeert als uitvoeringsorganisatie van de gemeente. Dankzij de subsidie kunnen ze professioneel werken, met goede experts, onderzoeken en adviezen.

Tot slot kwam Dick van Ginkel van Van Wijnen aan het woord over de Nul Op de Meter (NOM) woningen die zij bouwen. Dat zijn woningen die gemiddeld over een jaar evenveel energie verbruiken als ze zelf opwekken met o.a. zonnepanelen. Dat wordt mogelijk met zeer goede isolatie en technieken als balansventilatie (warmteterugwinning uit ventilatielucht), … Overigens moet je nog wel de vastrechtskosten betalen. Nieuwe woningen moeten vanaf 2021 bijna energieneutraal zijn (EPC minstens 0,20) en zullen ook geen gasaansluiting meer hebben. Voor bestaande woningen moet klimaatneutraliteit bereikt worden door een combinatie van besparing en overstappen op duurzame energiebronnen.

Na de presentaties en beantwoording van vragen werd er langdurig nagepraat. Er was veel energie, enthousiasme en onderlinge uitwisseling. Een prima begin op weg naar concrete acties.