Advies voor VvE’s

EnergiekBaarn is de voorbereiding gestart van een speciaal project gericht op advies en voorlichting aan besturen van VvE’s. We willen hen stimuleren én ondersteunen om duurzaamheid onderdeel te laten uitmaken van onderhoudsplannen. In eerste instantie zetten we in op isolatie-investeringen. Naast duurzaamheid spelen het verbeteren van comfort en kostenbesparing uiteraard ook een rol in het project.

Dit project staat naast de algemene voorlichting- en adviestaak van EnergiekBaarn en naast het bestaande EnergieCoach-project.

Waarom een apart project?

Bij een VvE is sprake van gezamenlijk eigendom van het pand en gezamenlijke besluitvorming en investeringen. Bewoners van appartementen binnen een VvE zijn vaak oudere personen. Investeringen staan dan meestal niet meer boven aan het wensenlijstje. Dit alles maakt een aparte benadering en eigen programma wenselijk en noodzakelijk.

Projectgroep

Een projectgroep (i.o.) heeft een solide projectplan gemaakt. In de projectgroep (i.o.) zitten Helene van Gelder (projectleider) en bestuurslid Jop de Groen, aanspreekpunt namens het bestuur van EnergiekBaarn.

Pilot

We hebben ondertussen kennis opgebouwd over het hanteren van een praktisch stappenplan, de financiële subsidiemogelijkheden en de beoogde uitvoering van advies en begeleiding van VvE-besturen. In 2019 gaan we bij een of twee VvE’s een pilot uitvoeren. Zo willen we gericht ervaring opdoen om deze dienstverlening in 2020 en daarna verder goed uit te rollen.

EnergiekBaarn gaat de gemeente Baarn verzoeken om dit bijzondere project vol en van harte te ondersteunen.

Interesse?

  • Maak je deel uit van een VvE en wil je meer informatie? Mail naar: helene.vangelder@tele2.nl
  • Wil je meewerken aan dit project? Mail naar: contact@energiekbaarn.nl