Logo Energiekbaarn
Beste reader,
EB Nieuwjaar 2018

Het 1e EB-Lab in 2018 : dinsdag 6 februari


Noteer alvast in je agenda. Ons eerste EB-Lab in 2018 staat gepland voor 6 februari 2018 van 20.00 - 22.00. We hopen velen van jullie en ook onze nieuwe leden te kunnen begroeten om met elkaar ideeën en plannen voor 2018 uit te wisselen. Er spelen verschillende projecten, o.a. rond zonnepanelen en collectieve opwek (de postcoderoosregeling). Nadere informatie volgt. Aanmelden kan via onderstaande knop.
2017-11-29_Bewonersavond NOM project4

Drukbezochte bewonersavond over verduurzaming van je woning


De Kleine zaal van De Speeldoos was afgelopen 29 november tot de nok gevuld met mensen die allemaal geïnteresseerd zijn in verduurzaming van hun woning. Geweldig om te zien hoe groot het animo voor energiebesparing is.

Ruim de helft van de ongeveer 120 bezoekers heeft aangegeven nader contact te willen over bespaar- en verduurzamingsmaatregelen en/of een nul-op-de-meter-woning en/of een bezoek van een energiecoach. Bovendien besloten 15 aanwezigen ter plekke lid te worden van EnergiekBaarn en 20 gaven aan het Baarns Klimaat Akkoord te willen ondertekenen. EnergiekBaarn is bezig alle acties op te volgen.

Een mooi resultaat.
Het logo van Het Baarns Klimaat Akkoord
Het aantal ondertekenaars van het Baarns Klimaat Akkoord groeit nog steeds. Het zijn er inmiddels bijna 100. Achter de schermen bereidt EnergiekBaarn een voorstel voor over de voortgang van de Baarnse Klimaat Alliantie.

Tegelijkertijd zijn we bezig met de organisatie van de eerste halfjaarlijkse bijeenkomst voor ondertekenaars waarin we kennis willen delen, nieuwe ideeën opdoen, nieuwe initiatieven willen nemen en versnelling aanbrengen.

Het programma en de locatie zijn nog niet bekend, de datum al wel: dinsdag 13 februari a.s. van 17.00 – 20.00 uur inclusief een broodje. EnergiekBaarn is zelf ondertekenaar en daarmee jullie automatisch ook. Echter, iedere Baarnse inwoner kan ook zelf het akkoord ondertekenen. Ga hiervoor naar www.bka2030.nl en klik op de Meld je aan-button.

Algemene Ledenvergadering 2018


Nog een datum voor in de agenda.
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat de Algemene Ledenvergadering van EnergiekBaarn werd verschoven. De nieuwe datum is dinsdagavond 6 maart.

Onderwerpen die o.a. aan de orde zullen komen zijn: financieel verslag 2017, een voorstel over de koers en strategie van EnergiekBaarn, ook in het kader van het Baarns Klimaat Akkoord, en status lopende acties.

Het bestuur zal de vergadering voorbereiden en als lid zul je gevraagd worden om op een aantal voorstellen via stemming mee te besluiten. Locatie en verdere informatie volgt. Aanmelden kan via onderstaande knop.
Foto hand

Extra handen & kennis


Veel werk voor EnergiekBaarn wordt momenteel verricht door een kleine groep enthousiastelingen. Het zou fijn en leuk zijn als meer leden actief meedoen. Heb je een specialisme of een mooi project dat goed past bij EnergiekBaarn? Vind je het leuk om te helpen met praktische zaken, ondersteuning van het bestuur of van de werkgroep communicatie? Mail naar contact@energiekbaarn.nl.
Elke bijdrage is welkom!

Op naar een klimaatneutraal Baarn in 2030!


We sluiten 2017 af en kunnen terugkijken op een aantal duurzame mijlpalen in Baarn, met als hoogtepunt de ondertekening van het Baarns Klimaat Akkoord en daarmee de vorming van de Baarnse Klimaat Alliantie (alle ondertekenaars).

Een belangrijke gezamenlijke stap op weg naar een klimaatneutraal Baarn in 2030. Laten we elkaar, binnen en buiten EnergiekBaarn, blijven aansteken met het samen-duurzaam-doen-virus.

EnergiekBaarn wenst jou en je naasten een duurzaam en gelukkig 2018 toe.

EnergiekBaarn,
Bestuur & Communicatiewerkgroep

facebook twitter website email
MailPoet