Logo Energiekbaarn
Beste reader,

Enerverende ledenvergadering EnergiekBaarn met perspectief naar de toekomst

De ALV EnergiekBaarn van 6 maart jl. was enerverend. Het aftreden van Madeleine Boerma als voorzitter en haar afscheid tijdens deze ALV was emotioneel en de discussies daarover waren fel. Tegelijkertijd was iedereen er ook van doordrongen dat de opgave voor EnergiekBaarn om bij te dragen aan een Klimaatneutraal Baarn in 2030 groot is en dat de coöperatie in een nieuwe fase is beland. Thom Albers, lid van EnergiekBaarn, had samen met bestuursleden Jaap Kuipers en Michiel Wind een weg naar de toekomst uitgestippeld, inclusief prioriteiten voor 2018, en legde dit voor aan de leden. Dit achtpuntenplan speelt in op de bevindingen van de zogenaamde Nulmeting voor Baarn die onlangs is opgesteld, en houdt rekening met de achterban van EnergiekBaarn: hoofdzakelijk bewoners. De ALV reageerde positief op dit plan en heeft het bestuur en Thom Albers gevraagd dit voor de zomer uit te werken in een concrete aanpak, inclusief een voorstel voor vernieuwing en versterking van het bestuur en de organisatie van EnergiekBaarn. Meer info hierover volgt nog.

Energiecoaches

Om bewoners beter te kunnen adviseren bij vragen over verduurzaming van hun woning en het besparen van energie, volgen vier leden van EnergiekBaarn een cursus tot energiecoach. Deze cursus gaat over o.a. isolatietechnieken, verwarmingsvormen, ventilatie- en bouwkundige aandachtspunten. Een demonstratie van een warmtecamera bewees zijn nut als relatief goedkoop hulpmiddel voor het opsporen van warmtelekken. Misschien iets voor EnergiekBaarn om aan te schaffen. Binnenkort zullen de docent en de aankomende energiecoaches een huis aan de Bremstraat beoordelen en daarover adviseren.

De gemeente Baarn is nog op zoek naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die ook opgeleid willen worden tot Energiecoach. Bent of kent u zo iemand, neem dan contact op met BBS of René Smit van de gemeente. Leden van EB kunnen ook hun interesse voor zo’n cursus aangeven, maar dan bij het bestuur van EB. Als in de toekomst weer een cursus wordt georganiseerd, kunnen zij daar mogelijk aan deelnemen.

Doe het licht uit tijdens Earth Hour op 24 maart

Op zaterdag 24 maart, tijdens Earth Hour 2018, gaat overal ter wereld van 20.30 tot 21.30 uur het licht uit. Miljoenen mensen, gemeenten, organisaties en bedrijven in meer dan 185 landen over de hele wereld doen jaarlijks mee aan deze internationale campagne van het Wereld Natuur Fonds om op een symbolische manier aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur op onze aarde. Want klimaatverandering is één van de grootste bedreigingen van de natuur.

Doe daarom mee en laat Baarn een uur in het donker zitten door op 24 maart tussen 20.30 en 21.30 uur de verlichting van uw woning en/of gebouw(en) uit te doen. Een uur voor de natuur!
25786_fullimage_wnf-a3-poster-earth hour-2018-liggend_140x89

19 april Oosterhei: wijkvoorlichting energiemaatregelen

EnergiekBaarn en de gemeente Baarn houden op 19 april 's avonds een voorlichtingsavond voor bewoners van de Oosterhei. Op het programma staan informatie over isoleren en tips voor zuiniger energiegebruik. Isoleren in combinatie met zonnepanelen kan zo ver gaan dat er bijna nul op de energiemeter (NOM) komt te staan. We zullen een bijna NOM-woning aan de Dotterbloemlaan bespreken.

Tijdens de avond zijn leveranciers aanwezig die voorbeeldmaterialen kunnen laten zien, zoals spouwmuurisolatie, HR++ glas en een warmtewisselaar. Medewerkers van het Duurzaam Bouwloket Baarn zullen vragen van bewoners beantwoorden. Noteer de datum vast in uw agenda.

Duurzaamheidslening gemeente Baarn

De gemeente Baarn stelt een regeling Duurzaamheidslening in. Deze regeling maakt het mogelijk dat particuliere huiseigenaren onder gunstige voorwaarden en een lage rente geld kunnen lenen om duurzaamheids- en energiebesparende maatregelen aan hun eigen woning te treffen. Dit is goed voor het milieu, verlaagt de energierekening en verhoogt het wooncomfort. Op 14 maart neemt de gemeenteraad een besluit over de verordening Duurzaamheidsregeling. Houd voor meer informatie de website van de gemeente in de gaten.
facebook twitter website email
MailPoet