Interview met Jannelies Vissers en Hugo Prakke over klimaatverandering  

Ad Heessels in gesprek met Jannelies Vissers en Hugo Prakke over klimaatverandering n.a.v. IPCC-rapport.

Ga hier naar het interview.