De afgelopen maanden zijn weer meer adviesvragen gesteld, met een piek in oktober, toen voor 39 woningen een advies werd aangevraagd. Het totaal aantal aanvragen voor het afgelopen jaar was 125 en voor 2021 gaan we uit van 250 adviezen.  Aanvragers moeten even geduld hebben in verband met de lockdown. 

De energiecoaches hebben de afgelopen drie jaar ruim 250 Baarnse woningen bezocht. Een advies start vrijwel altijd met het vergelijken van het gemiddelde energieverbruik met vergelijkbare woningen. Daarbij valt de grote verscheidenheid in woningen op, van de kleinst bezochte woning van 60 m2 tot een heel grote woning van 450m2. Het energieverbruik kan daarbij uiteenlopen van 400 m3 tot 9.000 m3 aardgas en van 1.200 kWh tot 10.000 kWh elektriciteit per jaar. Steeds meer bewoners vragen om een warmtescan, dat zijn infrarood foto’s voor het opsporen van warmtelekken. Inmiddels zijn meer dan 65 warmtescans uitgevoerd. EnergiekBaarn helpt bewoners om ook zelf te gaan meten door het uitlenen van meetapparatuur zoals hygrometers, infraroodthermometers voor het op afstand uitmeten van koude plekken, elektriciteitsverbruiksmeters, meetcomputers voor logging van de slimme meter en sinds kort een CO2 meter voor het controleren van het binnenklimaat. 

Met binnenkort 15 energiecoaches hopen we op een verdere groei in het aantal adviesaanvragen.