Word lid
en maak ook je buurman of -vrouw enthousiast voor een duurzaam Baarn en een lidmaatschap van EnergiekBaarn.

Startbijeenkomst Baarns Klimaat Akkoord Donderdag 8 juni in Theater de Speeldoos

We hebben al een paar keer geschreven in onze nieuwsbrieven over het initiatief van EnergiekBaarn om een Baarns Klimaat Akkoord (BKA) te sluiten, een lokale vertaling van het internationale Klimaatakkoord van Parijs en het Nationale Energieakkoord. Dit BKA wordt een samenwerking tussen bewoners - bedrijven en gemeente.

We hebben de afgelopen weken met een aantal mensen keihard gewerkt en kunnen inmiddels melden dat naast de Gemeente Baarn, de volgende Baarnse bedrijven en organisaties zich reeds aangesloten hebben: 

AT Osborne | Bomencentrum Nederland | Bouwbedrijf Tom van Garderen | De Wereld van Pippe | DimLight | Max-Tech Marco Engberink | Natuurwinkel Smaak van Echt | Nijhof Bouw en Woonwaren | Quo Vadis | RTV Baarn | Sportcentrum de Trits | Staatsbosbeheer | Studio Baarn | Theater de Speeldoos | Volvo Buitenweg Baarn b.v.

Op 8 juni vindt de startbijeenkomst plaats in Theater de Speeldoos, met als sprekers o.a. wethouder Mariska de Koning en Dick van Ginkel, regisseur Duurzaamheid en Innovatie bij van Van Wijnen Bouw en Bouwe Taverne van energiecoöperatie BENG! uit De Bilt over zijn ervaring met het in 2016 gesloten Biltse Energie Akkoord.

Meer informatie over de stappen na de zomer en de lokale Baarnse Klimaatconferentie begin november vind je hier en aanmelden voor 8 juni kan via contact@energiekbaarn.nl

Heb je vragen?

Bel een van de bestuursleden. Jaap Kuipers, penningmeester, 06-23642513, Madeleine Boerma, voorzitter, 06-50291459 | Michiel Wind, secretaris, 06-10706486.

Hoort zegt het voort. We hopen dat je erbij bent. Via de link hierboven kun je ook een PDF downloaden met de uitnodiging voor 8 juni. Als je wilt, kun je deze verspreiden binnen je eigen netwerk. 

---

Project Zoutloods

Er komt schot in het project van Rijkswaterstaat en enkele groene energieleveranciers om zonnepanelen op de zoutloods-in-Baarn te realiseren. Inwoners van Baarn die wel zonne-energie willen opwekken, maar niet zelf over een geschikt dak beschikken kunnen dit via dit project toch realiseren. EnergiekBaarn zal hier een lokale coördinerende rol in spelen. Nadere informatie volgt snel.

Wil je graag bij dit project betrokken zijn, laat het ons weten

---

Baarnse belangstelling elektrische deelauto

Onze oproep in de Baarnsche Courant en via de EB-nieuwsbrief en -website aan belangstellenden voor het project We Drive Solar leverde een aantal serieuze reacties op. Over dit initiatief om in Baarn tot een elektrische deelauto op zonnestroom te komen wordt dan ook op 15 mei een bijeenkomst georganiseerd, speciaal voor deze serieuze gegadigden. Wijnand Jonkers van de Natuur en Milieu Federatie en projectleider We Drive Solar zal ingaan op de in's en out's van zo'n auto in Baarn.

Wil je je ook aansluiten bij dit initiatief en meer weten? Neem dan contact op met Jan Tijmen van Loon. Nadere info vind je ook op www.wedrivesolar.nl

---

Felicitaties voor onze zonneridder

Sophia Schmidt - Van Veen, enthousiast EB-lid van het eerste uur en meedenker en doener bij verschillende EB projecten, ontving op 26 april jl. een koninklijke onderscheiding voor haar verdiensten en inzet, o.a. op het gebied van maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid.

Sophia is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en ontving uit handen van burgemeester Röell de daarbij horende onderscheiding. EnergiekBaarn is trots zo'n gelauwerd lid in onze gelederen te hebben.

Lees hier het verslag op de pagina van de Baarnsche Courant. 

---

Wie helpt mee op 8 juni? 

Laat het ons weten als je wilt helpen om van de startbijeenkomst op donderdag 8 juni een succes te maken. We kunnen in de aanloop naar de 8e, maar ook zeker op de avond zelf hulp gebruiken. 

---