Word lid
en maak ook je buurman of -vrouw enthousiast voor een duurzaam Baarn en een lidmaatschap van EnergiekBaarn.

Lezing 10 februari 2017

Deze maand komen we op vrijdag de 10e februari bijeen (i.p.v. de gebruikelijke dinsdag), omdat het dan Warme Truiendag is.

We organiseren de lezing ‘Van zwerfafval tot kunstobject’ en hebben daarvoor de bekende spreker en filosofisch kunstenaar Peter Smith uitgenodigd.

In 2012 bouwde hij de ‘Wereld van Zwerfvuil’, een vijfmeter grote wereldbol gemaakt van zwerfafval (zie bijlage met foto). In de media kwam er hierdoor veel aandacht voor het feit dat zwerfafval de belangrijkste bijdrage levert aan de Plastic Soep. Nu is hij bezig met de Plastic Madonna. Een beeld waarvoor duizenden mensen een stuk zwerfafval gedoneerd hebben. 

Ook Maurice van der Valk van de Baarnse Bermbrigade, die in groepsverband zwerfafval opruimen op gezette tijden en Arend Jan Majoor, van Stopmijnafval en Afvalvrije scholen, over hun aanpak om afval te verminderen.

In de Baarnse courant is bijgevoegd Persbericht geplaatst. Geven jullie ook zo veel mogelijk ruchtbaarheid aan deze lezing, want we hopen op een grote opkomst.

Tevens houden we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (vooraf aan de lezing) én heffen we het glas op de Baarn Kiest Zon zonnepanelen actie van aflopen zomer (na de lezing). Lees hieronder meer. 

---

Agenda & Locatie 10 februari 2017

 

1. Algemene Ledenvergadering van 19.15 – 19.45 

Op de agenda staan de volgende formele punten

• Terug- en vooruitblik door de Voorzitter, Madeleine Boerma

• Toelichting bij financieel verslag 2016 door de Penningmeester, Ruud Koopman. Vragen kun je vooraf mailen. 

• Decharge Penningmeester Ruud Koopman 

• Voorstel tot benoeming tot penningmeester van de heer Jaap Kuipers en voorstel tot benoeming tot algemeen bestuurslid van de heer Michiel Wind. Indien je niet op de ALV aanwezig kunt zijn, kun je per mail je stem uitbrengen via een online formulier dat je uiterlijk 3 februari toegezonden krijgt.

2. Koffie/Thee en inloop tussen 20.00 -20.10 van belangstellenden voor de lezing

20.15 - 21.25 LEZING door Peter Smith, gevolgd door Maurice van der Valk en Arend-Jan Majoor

PAUZE

3. Afsluiting met een verslag én borrel van de collectieve zonnepanelen actie Baarn Kiest Zon2 van 21.25 - 22.00

We kijken aan de hand van de enquête die op 1 februari is verzonden, terug op de geslaagde actie Baarn Kiest Zon-2. In totaal hebben 98 huishoudens zonnepanelen op hun daken gelegd. Op 10 februari zullen we o.a. bekend maken hoeveel panelen gelegd zijn en hoeveel daarmee bespaard wordt. Een goede reden om een toast uit te brengen met leverancier BonGo Solar, de deelnemers aan de actie en alle aanwezigen!

Waar: LOKAAL-O (de voormalige Gaspard de Colignyschool), Prof. Meijerslaan 3, Baarn

Voor aanmelden en vragen, stuur je mail naar : contact@energiekbaarn.nl o.v.v. ALV & Lezing 10 februari

---

Wens tot benoeming nieuwe bestuursleden: voorstellen

Graag stellen we de beoogde nieuwe bestuursleden aan jullie voor. Iedereen die lid is van EnergiekBaarn krijgt de kans om zijn of haar stem uit te brengen, hetzij tijdens de Algemene Ledenvergadering van 10 februari a.s., of online via een stemformulier dat hiervoor wordt rondgemaild, uiterlijk vrijdag 3 februari (7 dagen voor de ALV). 

Voorstel nieuwe penningmeester: Jaap Kuipers

Energiek Baarn kan een verschil maken en daar wil ik aan meewerken, aldus Jaap. 

Jaap Kuipers woont sinds 1994 met veel plezier in Baarn. Werkte als IT accountant bij verschillende organisaties. Nu brengt hij partijen bij elkaar die kennis willen delen over het gebruik van persoonlijke data, dat kunnen ook data voor slim energiebeheer zijn. Hij vindt het belangrijk om zuinig te zijn op klimaat en milieu en wil daar samen met Energiek Baarn aan werken.

Voorstel algemeen bestuurslid: Michiel Wind

Michiel Wind is van oorsprong bosbouwkundig ingenieur, opgeleid aan de landbouwuniversiteit van Noorwegen. Gespecialiseerd op milieubeleid en milieueconomie, water, duurzame energie en klimaatbeleid, werkt hij als adviseur op deze gebieden. Hij is lid van de Bezinningsgroep Energie, een nationale denktank op het gebied van klimaatbeleid. Hij zit ook in het bestuur van coöperatie WaterFocus. Zijn hart ligt bij het toepassen van economische inzichten in het milieubeleid. Door goed te kijken waar het om gaat en hoe dat het goedkoopst bereikt kan worden, de vervuiler te laten betalen, en de schoonmaker te belonen, kan er veel bespaard worden. "Dat bespaarde geld kan ingezet worden om meer te bereiken. En dat is hard nodig, want de uitdagingen zijn groot," aldus Michiel

---

Verslag EB Lab van 17 januari 2017

1. Toelichting HOOM

We hebben uitleg gehad van dhr Olde van HilverZon, die tevens bestuurder is van de coöperatie HOOM. HOOM wil de kracht van lokale energiecoöperaties bundelen om tempo te maken met de verduurzaming van het woningenbestand. De aanwezigen waren enthousiast over de aanpak van HOOM. Vanuit het bestuur zullen we de leden binnenkort benaderen met een voorstel.

2. 

De Voorzitter heeft de laatste stand van zaken m.b.t. de plannen voor een Baarns Milieuakkoord toegelicht. De reacties hierop waren eveneens enthousiast. Door de beide initiatieven kunnen stappen worden gezet om de ambitie van Energiek Baarn te verwezenlijken: Duurzaam klimaatneutraal in Baarn in 2030. Ook hierover zullen we de leden op korte termijn informeren wanneer het opportuun wordt op jullie stem te vragen voor acties. 

Lees het verslag van 17 januari op dropbox in de map EB-Labs.

Heb je nog geen toegang, vraag toegang via contact@energiekbaarn.nl.

---

Oproep om activiteiten te organiseren

De communicatiewerkgroep heeft vele ideeën voor activiteiten, en zoekt mensen die willen helpen e.e.a. te organiseren!

Hieronder een lijstje van ideeën, waarvoor we organisatietalent zoeken:

• Op zaterdag 25 maart 2017 van 20.30 tot 21.30 is het Earth Hour van WNF weer aangekondigd. We willen een filmavond te organiseren over een relevant onderwerp. De lampen kunnen dan overal uit - zowel thuis als in de filmzaal ! Zie ook de info van het WNF:  https://www.earthhour.org/

• De actie Energievangers waar we aan meedoen (via Greenchoice), kan EnergiekBaarn geld op leveren. We hebben mooi promotiemateriaal gekregen én een 'eigen' website (klik hier) en kunnen aan de slag. Wie denkt hierover mee met de Communicatiewerkgroep? 

Graag contact opnemen met Ageeth Nijkamp: tel 06-41474815.

---

Kom naar de lezing op vrijdag 10 februari

Samen duurzaam doen is de slogan van EnergiekBaarn.

Iedereen is welkom, leden en geïnteresseerden. Laat je informeren over mooie projecten om iets nuttigs te doen met onze afvalberg. Ontmoet gelijkgestemden en stel vragen. Ga in dialoog en laat je inspireren. 

Lid worden kan ook. Je bent al lid voor maar € 10 euro per jaar. Je mag meestemmen tijdens alle Algemene Ledenvergaderingen en bent van harte welkom op alle activiteiten. Door jouw bijdrage kunnen wij acties organiseren. 

Help mee om Baarn duurzamer te maken: samen duurzaam doen. 

Tot ziens op 10 februari 2017.

Energieke groet,

EnergiekBaarn

---

Dropbox

Alle leden van EnergiekBaarn hebben toegang tot een folder in Dropbox waarin je de verslagen en bestanden van de diverse EB-Labs kunt terugvinden. Heb je vragen over het gebruik van Dropbox, mail ze dan naar contact@energiekbaarn.nl. Of kom naar een EB-Lab, dan leggen we het ter plekke uit.