Word lid
en maak ook je buurman of -vrouw enthousiast voor een duurzaam Baarn en een lidmaatschap van EnergiekBaarn.

17 januari 2017

We wensen jullie een gezellige jaarwisseling toe en een heel energiek 2017. 

We komen deze januarimaand op de derde dinsdag bijeen in plaats van de gebruikelijke tweede dinsdag.

We willen graan een aantal leuke ontwikkelingen met jullie delen.

Dit doen we onder het genot van een borrel om onze derde verjaardag te vieren (EnergiekBaarn is op 14 januari 2014 opgericht).

Een speciaal en hartelijk welkom aan de maar liefst 100 huishoudens die mee hebben gedaan aan de zonnepanelenactie Baarn Kiest Zon van afgelopen zomer. Jullie krijgen de nieuwsbrief van EnergiekBaarn vanaf nu ook. Zie verderop in deze nieuwsbrief informatie over de enquête die hierover in januari verzonden wordt en de terugkoppeling in februari.  

---

Agenda & Locatie 17 januari 2017

 

(Hieronder volgt meer uitleg over de agendapunten)

• Bespreken voorstel tot samenwerking met HOOM

• Dialoog over "Baarns Energie Akkoord" 

• Voortgang & terugkoppeling diverse activiteiten

• Februari activiteiten:

•    Enquête en terugkoppeling Baarn Kiest Zon

•    Algemene Ledenvergadering & financiële terugkoppeling over 2016

• Borrel ter viering van drie jaar EnergiekBaarn

Waar: LOKAAL-O (de voormalige Gaspard de Colignyschool), Prof. Meijerslaan 3, Baarn

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Aanmelden via : contact@energiekbaarn.nl o.v.v. EB-Lab 17 januari 2017.

---

Dialoog over Baarns Energie Akkoord

We hebben vanaf oktober gedachtewisselingen gehad met enkele actieve leden over de opzet van een mogelijk Baarns Energie Akkoord, een lokaal energieakkoord in vervolg op het Parijse Energieakkoord dat in december 2015 werd gesloten.

Inmiddels is de opzet met de gemeente Baarn besproken en die heeft enthousiast gereageerd. De volgende stap is het polsen van interesse vanuit relevante organisaties en het bedrijfsleven.

We vertellen op 17 januari meer over de opzet en willen hierna met jullie instemming een eerste actie hiervoor starten. 

---

HOOM

We hebben nader kennisgemaakt met HOOM en met energiecoöperaties die al met HOOM samenwerken. 

HOOM wil de kracht van lokale energiecoöperaties bundelen om tempo te maken met de verduurzaming van het woningenbestand. De sleutelrol van de lokale coöperaties wordt gezien, maar ook het gebrek aan capaciteit om grotere acties van de grond te krijgen. Als de krachten worden gebundeld:

- kunnen meer bewoners worden bereikt

- kan het aanbod van energiebesparende maatregelen worden verbreed

- kan persoonlijke begeleiding aan bewoners worden geboden door een professionele club (genaamd BackHOOM), met een gratis intake, opname en advies. 

We zijn voornemens ons als EnergiekBaarn bij HOOM aan te sluiten, omdat we hiermee niet alleen iets moois kunnen aanbieden aan de inwoners van Baarn, maar ook nauwer kunnen  samenwerken met andere bij HOOM-aangesloten energiecoöperaties en mede vormgeven aan het aanbod van HOOM. We lichten dit graag toe op 17 januari.

We willen met plezier iemand namens HOOM uitnodigen, maar daarvoor is het wel nodig om te weten dat er voldoende leden en geïnteresseerden aanwezig zijn. Kun je daarom laten weten of je komt op 17 januari a.s.?

Aanmelden voor 17 januari kan door een mailtje te sturen naar contact@energiekbaarn.nl o.v.v. EB-Lab 17 januari 2017.

---

Terugkoppeling acties

Graag doen we een terugkoppeling van het bezoek door secretaris Ageeth Nijkamp-Evers en voorzitter Madeleine Boerma aan het evenement 'Hier Opgewekt' afgelopen november. En uiteraard over de actie Energievangers van Greenchoice en hoe het staat met de mogelijkheid van zonnepanelen voor sportclubs, De Trits en de zoutloods in Baarn. 

---

Februari 2017: ALV en Enquête BKZ2

 

In februari organiseren we weer een Algemene Ledenvergadering en koppelen we de resultaten terug over de actie Baarn Kiest Zon 2. Hiervoor krijgen alle deelnemers aan deze actie begin januari een digitale enquête toegezonden om in te vullen. Omdat we ook mee gaan doen aan de Warme Truiendag op 10 februari, laten we in januari per nieuwsbrief weten op welke dag we dit zullen doen. 

---

Oproep om activiteiten te organiseren

De communicatiewerkgroep heeft vele ideeën voor activiteiten, en zoekt mensen die willen helpen e.e.a. te organiseren!

Hieronder een lijstje van ideeën, waarvoor we organisatietalent zoeken:

• Op vrijdag 10 februari 2017 is het Warme Truiendag. We willen een lezing organiseren voor een groep toehoorders in ..... een warme trui. Thuis kan dan de verwarming een graadje lager. Klik hier voor meer info van het Klimaatverbond en GreenChoice: http://www.warmetruiendag.nl/

• Op zaterdag 25 maart 2017 van 20.30 tot 21.30 is het Earth Hour van WNF weer aangekondigd. We willen een filmavond te organiseren over een relevant onderwerp. De lampen kunnen dan overal uit - zowel thuis als in de filmzaal ! Zie ook de info van het WNF:  https://www.earthhour.org/

• De actie Energievangers waar we aan meedoen (via Greenchoice), kan Energiek Baarn geld op leveren. We hebben mooi promotiemateriaal gekregen én een 'eigen' website (klik hier) en kunnen aan de slag. Wie denkt hierover mee met de Communicatiewerkgroep? 

Graag contact opnemen met Ageeth Nijkamp: tel 06-41474815.

---

Kom én doe mee op dinsdag 17 januari 2017 

Samen duurzaam doen is de slogan van EnergiekBaarn.

Iedereen is welkom, leden en geïnteresseerden. Praat mee, laat je stem horen.

Lid worden kan ook. Je bent al lid voor maar € 10 euro per jaar. Je mag meestemmen tijdens Algemene Ledenvergaderingen en online enquêtes en bent van harte welkom op alle activiteiten. Door jouw bijdrage kunnen wij acties organiseren. 

Help mee om Baarn duurzamer te maken: samen duurzaam doen. 

Tot ziens op 17 januari 2017.

Energieke groet,

EnergiekBaarn

---

Dropbox

Alle leden van EnergiekBaarn hebben toegang tot een folder in Dropbox waarin je de verslagen en bestanden van de diverse EB-Labs kunt terugvinden. Heb je vragen over het gebruik van Dropbox, mail ze dan naar contact@energiekbaarn.nl. Of kom naar een EB-Lab, dan leggen we het ter plekke uit.