Word lid
en maak ook je buurman of -vrouw enthousiast voor een duurzaam Baarn en een lidmaatschap van EnergiekBaarn.

Lezing Compenseren op 11 oktober

Veel Baarnaars zijn hard bezig hun energieverbruik te verminderen. Maar helemaal leven zonder gebruik van fossiele brandstoffen, lukt maar enkelen. Behalve het reduceren van energieverbruik en het opwekken van duurzame energie is er nog een derde stap binnen de Trias Energetica, namelijk het compenseren voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Hoe doe je dat? Welke mogelijkheden heb je als particulier om te compenseren? EnergiekBaarn-lid Michel Wind zal hier tijdens de lezing uitgebreid op ingaan, terwijl Eddy de Ruyter vooral zal vertellen over maatregelen om je energieverbruik thuis (nog verder) te verminderen. De lezing is voor leden en andere belangstellenden vrij toegankelijk.

Waar: LOKAAL-O (de voormalige Gaspard de Colignyschool), Prof. Meyerslaan 3, Baarn

Tijd: 20.00 – 22.00 uur

Aanmelden mag via contact@energiebaarn.nl o.v.v. deelname lezing 11 oktober

Terugblik zesde EB-Lab 13 september

We hebben vergaderd in de oude Gaspard de Colignyschool die tijdelijk is omgevormd tot LOKAAL-O. Een bruisende, inspirerende plek waar we voortaan in principe steeds bijeen zullen komen.

De lopende zaken zijn doorgenomen (actie Baarn kiest Zon, De postcoderoos en mogelijke zonnepanelen op het dak van De Trits, de Zoutloods, en  andere grote panden in Baarn) en we hebben gediscussieerd over hoe we als EnergiekBaarn verder willen: richten we  ons vooral op losse projecten of willen we meer gestructureerd inzetten op hoe Baarn in 2030 energieneutraal kan zijn. We constateren dat we voor dit laatste behoefte hebben aan een visiedocument. Daar gaan we aan werken!

Oproep:

Op 4 oktober a.s. vindt hierover een eerste brainstormsessie plaats. Wil je hierover meedenken en –praten, wees dan welkom op 4 oktober om 20.00 uur in LOKAAL-O.

Het volledige verslag van het zesde EB-Lab is voor leden van EnergiekBaarn te lezen in Dropbox*.

Nieuwe frequentie EB-Lab en lezingen: noteer de data!

In plaats van maandelijks op de tweede dinsdag van de maand een EB-Lab te houden, wisselen we vanaf september een EB-Lab af met een lezing of andere activiteit. Het zevende EB-Lab zal dus op 8 november worden gehouden. De volgende lezing of activiteit waarschijnlijk op 13 december. Noteer alvast de data.

* Alle leden zijn uitgenodigd voor Dropbox via een eerdere email met links naar de diverse bestanden. Heb je vragen hierover, mail die naar contact@energiekbaarn.nl en we helpen je. Of kom naar het EB-Lab, dan leggen we het ter plekke uit.

Hopelijk tot 11 oktober,

Energieke groet,

EnergiekBaarn