Word lid
en maak ook je buurman of -vrouw enthousiast voor een duurzaam Baarn en een lidmaatschap van EnergiekBaarn.

Nieuw bestuur EnergiekBaarn

Op dinsdag 8 maart hebben de leden van EnergiekBaarn het oude bestuur decharge verleend onder voorbehoud van goedkeuring van de financiën 2015. De - ook op 8 maart geïnstalleerde kascommissie zal de controle doen en terugkoppeling geven. Vervolgens werden de kandidaat-bestuursleden in functie gekozen door optelling van de online uitgebrachte stemmen en die van de fysiek aanwezige leden. 

Met nogmaals dank aan de vorige bestuursleden Eddy de Ruijter, Laura Fresco en Sander van Veen voor hun inzet, zijn dit de nieuwe bestuursleden: voorzitter Madeleine Boerma, penningmeester Ruud Koopman en secretaris Ageeth Nijkamp-Evers (en hier kun je meer over hen lezen): 

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de ALV zijn de financiën 2015 een tweede maal doorgenomen en is besloten de bank- en webkosten tegen het licht te houden of deze goedkoper kunnen. 

Daarbij kon voor het eerst online gestemd worden op de kandidaat-bestuursleden. Dit is door 12 mensen gedaan. Het stemmen ging geruisloos en we kunnen dit mechanisme vaker inzetten waar nodig en hierdoor zorgen dat leden die niet aanwezig zijn bij een EB Lab, toch hun stem kunnen laten horen.

Goedkeuring subsidie voor Baarn Kiest Zon 2. 

Op dinsdag 15 maart heeft de Gemeente Baarn de subsidieaanvraag voor Baarn Kiest Zon-actie 2 goedgekeurd. Dit betekent dat de eerste acties opgepakt kunnen worden. Tijdens het volgende EB-Lab zullen we hier dieper op in gaan. 

"Gesprek op voeten" over visie

Tijdens het tweede EB Lab is een "gesprek op voeten" gehouden over de visie voor EnergiekBaarn (*).

Waar willen we met elkaar naar toe, binnen welke tijd en wat doen we daarvoor in 2016. Duidelijk werd dat er draagvlak is voor een visie die gaat over 'Baarn klimaatneutraal" maar dat de vragen 'per wanneer?' en 'hoe komen we daar?' om verdieping vragen. De term 'klimaatneutraal' riep eveneens vragen op. Wat betekent dit? Dit en meer staat in het verslag van het tweede EB-Lab dat beschikbaar is op Dropbox - voor leden. 

(*) Dit komt uit de methode Deep Democracy: iedereen komt aan het woord, neemt stelling op het onderwerp en laat hiermee zien wat voor hem of haar belangrijk is. Wie het ermee eens is, schaart zich achter de spreker. Dit maakt na verloop van tijd duidelijk waar de leden zich mee bezig willen houden c.q. wat belangrijk is.

Voor leden: presentatie & verslag op Dropbox

De presentatie en het verslag van EB-Lab 2 is voor leden beschikbaar op Dropbox. Hiertoe ontvangen alle leden een separate email met de link naar de betreffende bestanden. Ben je nog geen lid en wil je dat worden? Het lidmaatschap kost €10 per jaar en je kunt je online aanmelden. 

Doe mee: EB-Lab 3 dinsdag 12 april

Op dinsdag 12 april organiseert EnergiekBaarn alweer het 3e lab voor bestuur, leden en geïnteresseerden. Informatie-uitwisseling, opvolging van uitstaande acties, terugkoppeling van projecten zoals Baarn Kiest Zon etc: iedereen is welkom. Voorafgaand aan EB-Lab 3 zal nog een email met onderwerpen rondgestuurd worden. 

Inloop vanaf 19.30. Aanvang 20.00 en afronding om 22.00.

Lokatie: Werk aan de Winkel, Laanstraat 24

Aanmelden kan via contact (@) energiekbaarn.nl of via het contactformulier (klik hier). EB organiseert iedere 2e dinsdag van de maand een EB-Lab dus noteer ook vast de volgende data: 10 mei en 14 juni.

Tot ziens op dinsdagavond 12 april. 

Energieke groet, 

EnergiekBaarn